Privacy policy

Mūsu vietnes apmeklētāju personas datu aizsardzību nodrošina IK "Reltek" saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. IK "Reltek" ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un novērstu to nepamatotu piekļuvi trešajām personām, tomēr IK "Reltek" nevar uzņemties atbildību par citām tīmekļa vietnēm, kas saistītas ar mūsu vietni. Informācija par apmeklētājiem, kas tiek iegūta, izmantojot mūsu vietni, tiek apstrādāta atbilstoši to iegūšanas mērķim, piemēram, lai sniegtu apmeklētāja pieprasīto informāciju vai sniegtu pakalpojumus u.c.

Lai sniegtu pakalpojumus un novērtētu nepieciešamību uzlabot vietnes saturu un tās atrašanās vietu, tiek apstrādāta arī informācija par mūsu vietnes apmeklētājiem, kas tiek iekļauta vietnes piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta pakalpojumu sniedzējs, apmeklējuma laiks. , sadaļas apskatītas.

Mūsu vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina plašāku vietnes izmantošanu. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām no sīkdatņu izmantošanas var atteikties, tomēr tas nav ieteicams, jo tādā gadījumā tiks samazinātas mūsu vietnes izmantošanas iespējas.

„Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.